Politikk

Miljøpartiet De Grønne bygger på grønn ideologi, og baserer seg på de fire solidariteter:

  • Solidaritet med naturen
  • Solidaritet med undertrykte og utstøtte i eget land
  • Solidaritet med folk i andre deler av verden
  • Solidaritet med framtidige generasjoner.

Av inspirasjonskilder for den grønne ideologien regnes både Arne Næss‘ økofilosofi og Mahatma Gandhis ikkevolds-tenkning. Også sosialøkologisk tenkning, og europeisk og internasjonal grønn tenkning representert ved blant andre Petra KellyMurray Bookchin, og Vandana Shiva har inspirert norske grønne. Johan Galtung var partiets toppkandidat for Oslo i 1989 og ble utnevnt til æresmedlem i 2008.

Historie

Miljøpartiet De Grønne ble stiftet den 29. oktober 1988, etter forhandlinger mellom flere lokale partilister, hvorav noen allerede brukte navnet De Grønne. I Halden hadde De Grønne, under ledelse av Håkon Stang, fått valgt inn fire representanter i bystyret i 1987. I Kristiansand hadde By- og Miljøvern-listen fått valgt inn hele seks. Bymiljølista i Fredrikstadhadde fire mandater, og De Grønne i Akershus hadde ett mandat i fylkestinget.

Bymiljølista forlot partiet i 1990, mens de øvrige listene etterhvert tok navnet MDG, utarbeidet et felles program og valgte en nasjonal ledelse.

Etter 2005 har partiet hatt en sterk vekst i antall medlemmer, og mange har meldt overgang fra andre partier, herunder tillitsvalgte og folkevalgte som tidligere har representert SV, Venstre, Krf og Høyre. Landsmøtet i 2011 var det største i partiets historie med 130 personer.

Internasjonalt

Miljøpartiet De Grønne har 36 søsterpartier i Europa, og var med å opprette sammenslutningen Federation of European Greens. Denne føderasjonen ble i 2004 omdannet til ett parti (i tråd med EUs omlegging av nasjonal politikk) og omdøpt til European Greens.

Ungdomsorganisasjon

Miljøpartiet De Grønnes ungdomsorganisasjon heter Grønn Ungdom. Grønn Ungdom i Oslo ble stiftet i 1987, men en landsdekkende organisasjon ble ikke formelt dannet før i 1996. Grønn Ungdom ledes av et arbeidsutvalg. I dette sitter politisk leder, organisatorisk leder og politisk nestleder.

Nåværende politisk leder er Knut Falk Qvigstad, mens Silje Wiik Nielsen er politisk nestleder og Aurora Furuseth er organisatorisk leder.

Ungdomsorganisasjonen har, som moderpartiet, landsmøte hvert år.

MDGs hovedkontor ligger sentralt plassert i Karl Johans gate 6B i Oslo .

Du finner MDGs vedtekter (2011) her (pdf)

Du kan lese vårt politiske program her

Mer om MDG på Wikipedia