Fotocredit: Kabelleger / David Gubler

Stort flertall for bybaneutredning

Miljøpartiet De Grønne i Tromsø fikk med overveldende flertall i kommunestyret gjennomslag for å utrede bybane i Tromsø. – Dette er en stor dag for kollektivtransporten i Tromsø, sa kommunestyre-representant Brynmor Evans etter møtet.

 

26. august 2015

I det som må ha vært et av tidenes mest innholdsrike kommunestyremøter i Tromsø hadde Evans en interpellasjon om at bybane i Tromsø må utredes. Evans pekte på at det har vært påpekt at en bybane bør dekke triangelet sentrum, Langnes og universitetsområdet, og at den framtidige veksten i persontrafikk i Tromsø taler for en bybane.

– Uten tiltak vil trafikkøkningen gi flere trafikkulykker og lengre rushtidsperioder som igjen gir økte miljøproblemer.

I forslaget er det også stilt krav om utredning av ulike traseer, investeringskostnader, finanisering og kostnadsfordeling mellom stat, fylke og kommune.

Evans fikk skryt fra AP, Høyre og SV for å ha fremmet forslaget, mens FrP som eneste parti uttalte seg mot forslaget. Et overveldende flertall av kommunestyret sikret at likevel bybane i Tromsø nå vil bli utredet.