Tillitsvalgte

28. april 2010

Interne sider

Styret i Tromsø MDG

Årsmøtetet 2015 i Miljøpartiet De Grønne vedtok følgende 20.02.2015:

 

Talspersoner

Barbara Karin Vögele – Telefon: 936 19 058

Terje Ingmar Traavik – Telefon: 455 07 471

 

Leder

 

 

Sekretær

Andreas Buch – Telefon: 942 96 112

 

Økonomiansvarlig

Claude Rouget – Telefon: 458 87 739

 

Styremedlemmer

Cesilie Silvien (Grønn Ungdom) – Telefon: 412 79 682

Thomas Karlsen (Grønne studenter) – Telefon: 406 28 843

 

Vararepresentanter

Lise Lorentzen – Telefon 988 49 828

Brynjar Sollid – Telefon 482 23 477

Kristin Gjørv – Telefon 980 44 758

Markus Yttergård Jenssen – Telefon 454 38 599

Lillian Finnseth – Telefon 951 60 127

 

Ønsker du å kontakte eller tipse oss:

Send oss en epost

[contact-form 1 «Kontaktskjema 1»]

Eposten sendes til leder og leses daglig.