AP på stedet hvil i miljøpolitikken

Ap i Tromsø sin samferdselsstrategi er komplett ubrukelig for miljøet, mener Miljøpartiet De Grønne.Han er overhode ikke imponert over Aps samferdselsløfter, Brynmor Evans i Miljøpartiet De Grønne (MDG). Nordlys brakte i går der Magnar Nilssen og Kristin Røymo lovet å satse tungt på kollektivtrafikk og på gang og sykkelstier.Ikke nettverk

De snakker om sykkelvei rundt øya. Men en enslig løype er ikke det samme som et sykkelnettverk. Det vi trenger er sykkelstier på kryss og tvers over øya, og på de viktige strekningene på Kvaløya og fastlandet, mener Evans.

Ap sitt tilbud er bare å gjennomføre enkle minimumskrav, og dette vil ikke medføre noen endring i det hele tatt, sier Evans.

Se til Trondheim

Han mener byens politikere må se til Trondheim, der man har satset på miljøvennlig samferdsel og finansieringsmodellen er en femti-femti deling av budsjettet, mellom bilveier og gang og sykkelstier og bussdrift.

Hvis man virkelig vil gjøre noe med rushtrafikk og svevestøv, må det tilføres mer penger til kollektivtrafikken. Slik det er i dag er det for få bussavganger, sier Evans.

Han mener Ap sin erklæring ikke er mer miljøvennlig enn det en gjennomsnittlig Frp-politiker kunne kommet med.

Dette er ikke satsing eller endring. Dette er status quo.

(Publisert i Nordlys 20. august – side 11)