AP satsing på buss og bil er ubrukelig for miljøet

Pressemelding 19. august 2011

I Nordlys 18. august erklærer Arbeiderpartiet å ”fortsette satsingen på kollektivtrafikken, flere gang-og sykkelstier og bedre veier for Tromsøs innbyggere”. Erklæringen sier i praksis at det meste at budsjettet til Tromsø-pakken vil fortsette å finansiere bilistenes framgang, og ikke buss, gang eller sykkel.

Miljøpartiet De Grønne vil heller satse på miljøvennlig samferdsel og vil bruke samme finansieringsmodell som har vært en suksess i Trondheim, hvor man har en femti-femti deling av budsjettet.

I Trondheim mottar gang, sykkel og bussdrift like mye i budsjettmidler som bilveier. Dermed har man bundet seg opp til å bidra – helt konkret økonomisk – til miljøvennlige løsninger. Det er slik man endrer samferdselspolitikken fra bilbasert til miljøbasert, og det er det som er vår politikk, erklærer førstekandidaten Brynmor Evans fra Miljøpartiet De Grønne Tromsø. (1)

Arbeiderpartiet sin erklæring sier ikke mer enn at bilistene vil motta aller mest – akkurat som før – og alle miljøorganisasjoner og –partier er enige at det er ikke veien å gå.

Miljøpartiet De Grønne er av den oppfatningen at Arbeiderpartiet erklærer status quo. AP er med denne erklæringen ikke mer miljøvennlig enn en gjennomsnittlig FrP-velger, mener Brynmor Evans fra Miljøpartiet De Grønne Tromsø.

At man ønsker å fortsette å gi Tromsøs fremtidige befolkning et dårlig nettverk av sykkelveier eller smale fortau er beskrivende for den rød-grønne samarbeidet i Tromsø kommune, sier førstekandidaten fra miljøpartiet De Grønne Tromsø.

(Publisert i Nordlys 20. august 2011 – side 11 – under tittelen «Ap på stedet hvil i miljøpolitikken«)