Årsmøte 2012: Nytt styre med sju medlemmer

Årsmøtet i Miljøpartiet De Grønne Tromsø ble gjennomført mandag 13. februar og var godt besøkt. Årsmøtet vedtok blant annet et nytt styre med sju medlemmer.

Tidligere har styret bestått av tre medlemmer; leder, kasserer og sekretær, som er et minimum i forhold til de nasjonale vedtektene.

Det nye styret er som følger

Talspersonene:
Brynmor Evans og Barbara Vögele.

Leder:
Svein Anders Noer Lie.

Politisk nestleder:
Askild Gjerstad.

Organisatorisk nestleder:
George Hansen.

Styremedlemene:
Kyrre Gram Franck og Jens Petter Grini Pedersen.

Styrets oppgaver og forpliktelser

Talspersonene skal profilere partiets politikk overfor media og befolkningen.
De er også de to første representantene i kommunestyret og byutviklingskomiteen. Evans er gruppeleder og Vögele er første vara.

Lederen skal koordinere alle medlemmenes styrearbeid og se til at styrevedtak blir gjennomført. Videre skal lederen ha kontakt med medlemmene og andre offentlige etater. Lederen er lokallagets kontaktperson.

Politisk nestleder skal bistå talspersonen med publisering av politiske nyheter og standpunkt på denne nettsiden og på Facebook. Er også lokallagets sekretær.

Organisatorisk nestleder skal se til at alle interne funksjoner fungerer. Er lokallagets kasserer og skal holde oversikt over offentlige og interne dokumenter. Har sammen med lederen ansvar for signatur for laget.

De to styremedlemmene har ingen definerte oppgaver, men skal forplikte seg til å gjennomføre oppgaver de blir satt til, primært av lederen, men også de andre styre medlemmene.

  • Mer om årsmøtet 2012, kan ses her når protokollen er signert.