Bøtelegger entreprenøren

Kommunen vil nå iverksette straffetiltak mot entreprenøren som bygget Gyllenborg-undergangen.

Det bekrefter prosjektleder Knut-Bjarne Olsen i kommunen. – De hadde frist til i går med å utbedre feil og mangler. Det arbeidet er ikke gjort – heller ikke utendørs. Det betyr at vi sender et brev hvor vi vil kreve døgnmulkt, sier han.

– Dysses ned

Barbara Vögele i Miljøpartiet De Grønne har tidligere uttalt seg kritisk om mangelen på Gyllenborgundergangen.
Hun sitter igjen med et inntrykk av at det er kommunen som forsøker å dysse ned saken etter at de selv har lovet at utbedringene skal være på plass før skolestart.
Vögele viser til at da kontrollutvalget skulle behandle saken, manglet viktige dokument. Det tar hun som et tegn på at kommunen ikke gir saken nødvendig oppmerksomhet.

Liten respekt

– Manglende dokumentasjon viser med all tydelighet at kommunen ikke har respekt for sitt eget kontrollutvalg. Det betegner jeg som svært graverende.
Vögele sier at hun har fått tilbakemelding fra Bjørn Gunnar Jørgensen, utvalgets leder. Han sier at kontrollutvalget på ingen måte har tenkt å la denne saken passere uten at alle forhold er undersøkt.
– Det tar jeg som et tegn på at i alle fall noen har tenkt å gripe fatt i problematikken.

– Elendig håndverk

Hun har selv dokumentert manglene på undergangen med bilder.
– Jeg er ingen byggeteknisk ekspert, men når mange av de dårlige løsningene er synlig for alle, fant jeg det nødvendig å kommentere disse. Alt er dokumentert ved hjelp av foto og oversendt kommunen.
Barbara Vögele nevner også at kommunen og entreprenøren lovet utbedringen så snart skoleferien startet i juni.
– Nå ser jeg at noe arbeid utføres. Men det kan i beste fall betegnes som flikking. Det holder ikke når store konstruksjoner er tilpasset med sveising i stedet for bolter og når et utall skiver må til for at ting skal kunne monteres sammen.

Avviser kritikk

Prosjektleder Knut-Bjarne Olsen kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Miljøpartiet De Grønne.
– Jeg vet ikke hva Vögele bygger sin kritikk på, men jeg føler meg ikke truffet. Kommunen har levert all dokumentasjon til kontrollutvalget innen tidsfristen 12. august. Vi har gjort vårt for å opplyse saken, sier Olsen.

(Publisert iTromsø 20.08.2011 – side 2-3)