Brekk må ta grep i Bunes-saken

Bildet er fra Nordlys sin nettartikkel, 7. mars 2012
Bildet er fra Nordlys sin nettartikkel, 7. mars 2012

Miljøpartiet De Grønne Tromsø forventer at Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) nå tar affære etter at det er blitt avdekket alvorlig vanskjøtsel av hestene ved Bunes gård i Tromsø kommune.

– Om ikke landbruksministeren foretar seg noe i Bunes-saken innen kort tid vil jeg personlig anmelde Mattilsynet for tjenesteforsømmelse, og mulig korrupsjon, sier kommunerepresentant Brynmor Evans i Tromsø for Miljøpartiet De Grønne (MDG). Han understreker at saken er meget graverende.

Naboene til Bunes gård har selv måtte kontakte gårdeier for å påpeke at hester har ligget på marka, hvor gårdeier så har begravd dyrelikene i blant annet fjæra. Man kan stille seg spørsmål om dyrene har fått nødvendig tilsyn av veterinær. Videre er stallen/gården av en slik befatning at hvorvidt det er begått lovbrudd er ikke et spørsmål, men heller hvor mange brudd det er begått, og hvor alvorlige de er.

Medieomtale og uttalelser

Oversikt over medieomtalen etter at Tromsø MDG engasjerte seg i saken.

Tidligere medieoppslag