Budsjett for ny politikk

Tromsø kommuneMiljøpartiet De Grønnes hovedfokus i arbeidet med det alternative budsjettet i Tromsø kommune har vært å få et grønnere og mer sosialt budsjett. 

For aller første gang i historien legger MDG, Arbeiderpartiet, Rødt, SV og Senterpartiet fram et felles alternativt budsjettforslag. Selv om det er fem ulike partier med forskjellige program og hjertesaker, er partiene forent i erkjennelsen av at Tromsø trenger en ny og bedre politikk for samarbeid, solidaritet og miljø.

Budsjett med grønt preg

De Grønnes fokus har vært å gi budsjettet et mer grønt og sosialt preg. Når det gjelder miljø, har det alternative budsjettet en rekke forslag som vil gjøre Tromsø til en grønnere by. De viktigste tiltakene er:

* Økningen i persontrafikken skal tas med kollektivtrafikk, eller ved hjelp av sykelister og gående.

* Det skal etableres egne kollektivfelt og lysprioritering inn mot sentrum for kollektivtrafikken.

* Gang- og sykkelveg fra Hamna til Skattøra vil prioriteres i 2014 med en bevilgning på 10 millioner.

* MDG har fått gjennomslag for et forslag om at kommunen skal legge frem en plan for økt bruk og tilrettelegging for bruk av el-bil i boligfelt og trafikkknutepunkt.

* MDG har fått på plass en styrkning av den miljørettet helsevernet med en ekstra stilling. Dette er viktig for å gjennomføre tilsyn med kommunens miljøstatus.

* MDG har fått gjennomslag for å tilrettelegge for utbyggere med pilotprosjekter som gir framtidsrettede miljøløsninger som reduserer det økologiske fottavtrykket.

Større fokus på de svakeste
MDG har også vært med å sette et mer soaialt preg på det alternaive budsjettet. MDG har fått gjennomslag for at fattige barnefamiler har fått ett historisk løft ved at vi tilfører dene gruppen 5,6 millioner, som er en økning på 36 % av den totale økonomiske rammen til sosialhjelp. Og det skal etableres et familieteam med fire nye stillinger på NAV sosial som skal følge opp denne gruppen. Målet er at sosialhjelpssatsene skal heves til SIFO-nivå. Kommunestyrerepresentant i Tromsø, Brynmor Evans, er stolt av den sosiale profilen i budsjettet.brynmor

– De Grønne viser med denne satsingen at vi er et  solidarisk parti, selv om vi ikke er på venstresiden av politikken. Dette budsjettforslaget er en historisk begivenhet for å aktiv jobbe fro å bryte det faktum at barnefattigdom går i arv. Dette er jeg rett og slett stolt av, sier Evans.

I boligpolitikken ønsker koalisjonen en langt større kommunal satsing på bygging av rimelige utleieboliger. De neste to årene vil koalisjonen bygge 200 kommunale utleieboliger, og 70 boliger hvert eneste år de neste ti årene.

Oppgjør med blåblå spekulasjon

I det borgerlige byrådets korte periode har de lagt ned tilbud innen skole, barnehage, bolig og kultur i stort omfang. De har sløst bort millioner på unødvendige konsulentrapporter som i svært stor grad har bekreftet det alle visste fra før – at kommunen er god både på kvalitet og effektivitet. På to år har de overført eiendommer til en halv milliard kroner til en pensjonskasse som er et høyrisikoprosjekt, og til et eiendomsselskap som skal leke butikk med fellesskapets verdier.

Brynmor Evans er fornøyd med at De Grønne er med på å utforme et alternativ til den blåblå alliansens uansvarlige politikk. – Den borgelige alliansen har ført en uansvarlig politikk de siste to årene som har gått på bekostning av de svakeste og miljøet. Bruken av mer en ti millioner kroner årlig på lønn til konsulenter og byråder er det mest grelle eksempelet. Vi trenger en ny politikk i Tromsø tar tak i de viktigste politiske utfordringene, det gjør ikke dagens satsing på skyhøye honorarer og spekulasjon i eiendom og pensjon, sier Evans til slutt.

Hele budsjettet kan leses her: http://www.tromso.kommune.no/opposisjonen-samles-om-budsjettforslag.5362555-110070.html