Dødstransporter

Miljøpartiet De Grønne reagerer sterkt på tallene Dyrevernsalliansen har lagt fram. De viser at 85 000 dyr døde under transport slakter i fjor.

Partiet mener slakteriene kun tenker penger.

– Spørsmålet er om man tenker på dyr som følelsesmessige individer eller ikke. Industrien tenker kun tall, sier Brynmor Evans i Miljøpartiet De Grønne Troms.

De ønsker å skjerpe bestemmelsene for dyretransport og ta i bruk mobile slakteri for heller å flytte kjøttet enn dyrene.

– De mobile slakteriene kan slakte nærmere gården og frakte kjøttet i stedet for å frakte dyrene, sier Evans.