Eldreomsorgen i en blindvei?

Av Georg Hansen, 3. kandidat Miljøpartiet De Grønne Tromsø

Det er meget opprørende å lese innlegg som Solveig Allertsens i iTromsø 23. august, der hun beskriver hennes, eller rettere sagt morens, møte med eldreomsorgen i Tromsø kommune. Hvis en hundeeier hadde blitt observert mens han eller hun behandlet sin hund på en tilsvarende dårlig måte, hadde nok sjansen vært stor for at vedkommende hadde blitt anmeldt og straffet for dyremishandling.
Helt uavhengig av om det Allertsen beskriver er et enkelttilfelle eller mer utbredt, så er det bare å slå fast at dette er helt uakseptabelt og vårt samfunn uverdig. Nå tror jeg ikke at det er mye uenighet om akkurat dette blant de forskjellige partiene i Tromsø kommune. Så hva kan vi gjøre for å forbedre eldreomsorgen i Tromsø og Troms fylke for øvrig?

Først må vi finne ut hva som er årsaken. Er det på grunn av dårlig ledelse eller feilprioriteringer på enkelte sykehjem, kan det gjøres noe med umiddelbart; det finnes jo mange sykehjem i dag som drives på en meget god måte. Vanskeligere blir det om problemene har strukturelle årsaker som generell mangel på personale eller mangel på personale med de riktige kvalifikasjonene.
Årsakene for dette kan være mangfoldige: dårlige lønninger, lav status av omsorgsyrkene eller altfor slitsomme arbeidsforhold og turnusordninger. Slike utfordringer kan utsettes for en periode ved å bruke mye penger – for så å vende tilbake med enda større tyngde. Alt tyder på at vi er i en slik utvikling i dag, og da må vi heller se på grunnleggende prinsipper innenfor eldreomsorgen.

Miljøpartiet De Grønne prøver å finne helhetlige løsninger som integrerer retten til et verdig liv for det enkelte eldre mennesket med en bærekraftig samfunnsutvikling og miljøpolitikk. Forsker Svein Olav Daatland, forfatter av flere bøker om aldersforskning, mener for eksempel at vi ikke burde satse så sterkt på å bygge nye sykehjem. Man burde heller satse på å la de eldre – ved hjelp av en god og fleksibel hjemmetjeneste – bo hjemme i sine hus/leiligheter så lenge som mulig. Det er jo denne selvstendigheten og friheten de fleste eldre ønsker, og det er det som mange av oss vil forbinde med et verdig og meningsfylt liv i alderdommen.

Enormt viktig. Kommer så den tid hvor en eldre person ikke lenger klarer seg hjemme, ja da er det fortsatt viktig å ikke skyve de eldre bort til et stort og isolert sykehjem. Ikke alle som har fysiske problemer på grunn av alderen, sliter også med det mentale, og det burde være fullt mulig å organisere eldre i mindre grupper/boligenheter hvor de trives i lag og kan hjelpe hverandre. Det er jo enormt viktig for de fleste av oss å kunne bidra med det man fortsatt klarer, som for eksempel hjelpe til på kjøkkenet eller lage mat helt selvstendig istedenfor å få masseprodusert mat av ymse kvalitet fra et storkjøkken.

Integrering. Eldre som er friske nok burde ha mulighet til å bruke symaskinen, snekre og reparere litt her og der, jobbe i hagen, gå en liten handletur, besøke barnehagen rundt hjørnet for å lese/fortelle noe, møte en gruppe skoleelever som trenger historieundervisning osv. Det siste forutsetter selvfølgelig at sykehjem og boligenheter for eldre plasseres i nærheten av skoler, barnehager eller andre kommunale institusjoner. Da er det også lettere å bruke kommunale tjenester/infrastrukturer i lag, og dette vil igjen kunne bidra til å redusere kostnadene selv om man investerer i litt dyrere miljøvennlige løsninger. Samtidig ville de eldre slippe å bli isolert, men ville føle seg integrert i samfunnet.

Heimkunnskapsdag. Kunne man ikke tenke seg at en barne- eller ungdomsskole bruker samme kjøkkenet som et sykehjem, ja til og med at elevene lager – om så bare noen ganger – mat ikke bare for seg selv, men også for en gruppe eldre som de inviterer til et felles måltid? Mange skoler har et opplegg hvor elevene er hjemme en dag iblant for å jobbe selvstendig med matlaging, klesvask og rengjøring av diverse rom for hele familien. Det burde være mulig – og minst like lærerikt – å åpne for at denne heimkunnskapsdagen kan gjennomføres på et sykehjem eller i en mindre boligenhet for eldre, kanskje til og med hos bestemor, bestefar eller en annen de kjenner fra før?

Koster lite. Også for de eldre som har behov for mye omsorg og oppfølging, for eksempel demente, finnes det i dag opplegg som gjør livet deres langt mer meningsfylt. I Trondheim har man for eksempel etablert en «lukket» skulpturpark i hagen ved et sykehjem. Der kan demente gå ut, ta på ting, sette seg ned og være «frie mennesker» i en periode. En annen mulighet er «minnerom», dvs. rom som er innredet i – la oss si – 50- eller 60-tallsstil der mange av dagens demente kjenner seg igjen og føler seg hjemme i. Også disse tiltak kunne iverksettes i samarbeid med videregående skoler eller høyskoler. De koster lite, men er meget verdifulle for demente og samtidig lærerike for elever og studenter i flere henseender.

Nye løsninger. Noen synes kanskje at dette er altfor idealistiske forestillinger og at hverdagen for mange eldre og dem som hjelper dem aldri kan komme i nærheten av det vi foreslår, men det er jo verdt et forsøk. Vi har uten tvil problemer i eldreomsorgen som kommer til å vokse med den varslede såkalte eldrebølgen, og da må vi prøve å finne nye løsninger og teste dem – med folk som er villige til å være med på et slikt forsøk. Og vi har en mistanke om at dette vil være rimeligere enn å sende noen eldre på et par ukers sydenferie i en ellers nokså traurig tilværelse som beskrevet av Solveig Allertsen. Jeg ønsker meg i hvert fall en slik løsning når den dagen kommer da jeg ikke lenger er like frisk og rask som i dag.

(Leserinnlegget er publisert i Tromsø 30.08.2011 – side 39 og Nordlys 31. august 2011 – side 58)