Gamle og nye krefter i Tromsø MDG

årsmøte iii

Tromsø MDG hadde årsmøte på Sivertsens kafe lørdag 15.februar. Det siste året har naturlig nok vært preget av stortingsvalgkampen hvor mange av medlemmene i Tromsø var delaktige. Tromsølaget har hatt stor medlemsvekst, og teller nå rundt hundre betalende medlemmer. Lokallaget har også en viktig posisjon i utarbeidelse av miljøargumenter i kommunestyret. I 2013 har MDG blant annet foreslått mange miljøtiltak i det alternative kommunebudsjettet sammen med resten av opposisjonen.

Årsmøtet valgte også nytt styre. I det nye styret sitter blir fem medlemmer fra fjorårets styre sitende, mens fire medlemmer er nyvalgte. Kommunestyrerepresentant Brynmor Evans ble valgt til leder og talsperson, mens 1.vara til kommunestyret Barbara Vögele blir den andre talspersonen det neste året. Resten av styret ser slik ut: Kasserer og medlemsansvarlig: Georg Hansen. Sekretær: Heidi Isaksen (ny). Styremedlemmer: Jens Petter Grini Pedersen (til juni), Andreas Buch (ny), Kristine Jenssen (ny), Amalia-Louise Miniggio (ny) og Svein Anders Noer Lie.

Lokallaget har en rekke satsingsområder for 2014. Det populære initativet med månedlige medlemsmøter som tar opp aktuelle miljøspørsmål vil fortsette, på neste møte 13.mars vil en representant fra Remiks innlede om avfallshåndtering og gjenbruk. Av andre saker som ble trukket fram som viktige for MDG i Tromsø på årsmøtet var: Organisering av salg av økologiske grønnsaker, bedre byplanlegging for å hindre gjenbygging av strandsonen og aksjon for videreføring av besøksgård på Holt.