Irritert på prosjektlederen

Barbara Vögele i Miljøpartiet De Grønne reagerer på uttalelser til prosjektledelsen i Gyllenborg-undergangen.

– Når prosjektleder Knut-Bjarne Olsen i kommunen ikke kjenner seg igjen i kritikken fra oss – samtidig som han presiserer at kommunen har gjort sitt for å opplyse saken for kontrollutvalget – er det uforståelig og ikke korrekt, sier Vögele i en kommentar til lørdagens artikkel i iTromsø.

Ikke fullgode svar

Ifølge Olsen ble all dokumentasjon levert til utvalget innen tidsfristen 12. august.
– Vi har gjort vårt for å opplyse saken, uttalte han.
– Samme dag som artikkelen sto på trykk, snakket jeg med kontrollutvalgets leder, Bjørn-Gunnar Jørgensen. Han bekreftet på nytt at utvalget ikke har fått fullgode svar. Dokumentasjon som ble mottatt, var ikke god nok i forhold til det Kontrollutvalget har bedt om. Det var lørdag heller ikke kommet noen dokumentasjon fra Vann og avløp, sier Barbara Vögele.

Ikke klar over

Ifølge Jørgensen vil ikke utvalget – på grunn av knapp tid – kunne behandle saken i sitt møte i morgen. Da må alt avvente til neste samling medio september.
– Jeg tror ikke prosjektlederen er klar over kravene fra Kontrollutvalget. Hans feilaktige utsagn trekker min og Miljøpartiet De Grønnes troverdighet i tvil – noe jeg mildt sagt er irritert over, sier Vögele.

(Publisert iTromsø 23. august 2011 – side 7)