Kommunevalglisten 2011 Tromsø

 

 

 

 

 

MILJØPARTIET DE GRØNNE
Tromsø Kommune

1.   Brynmor Evans

2.  Barbara Karin Vögele

3.   Georg H. Hansen

4.   Jartrud Sofie Frafjord

5.   Kyrre Gram Franck

6.   Therese Simonsen Rye

7.   Svein Anders Noer Lie

8.   Marita Skjerlie Skaba

9.   Jostein Karlsen

10. Eirin Annamo

11. Finn Reidar Johannessen

12. Claude Rouget

De to øverste på listen er kumulert.