Krever miljøsikring

Planene for Mack-kvartalet mangler fullstendig miljøhensyn. Miljøpartiet De Grønne ber kommunen stille krav.

– Det holder ikke å sminke seg med en skulpturpark. Utbyggere som tjener store penger må kunne drive butikkene sine til beste for samfunnet.
Det uttaler førstekandidat Brynmor Evans i Miljøpartiet De Grønne. Han viser til det planlagte Mack-kvartalet der eiendomsinvestor Christian Ringnes er sentral. Ringnes får nå både ros og ris for sine planer om å bygge skulpturpark i Oslo, men Brynmor Evans krever at investoren satser mer på miljøtiltak når det skal bygges i Tromsø.

Ikea-buss
– Mack-kvartalet vil bli tre ganger så stort som Nerstranda, og vi vil se en enorm trafikkøkning, sier Evans.

Han krever derfor at kommunen stiller strenge krav som kan bidra til at folk heller velger buss eller sykkel når de skal besøke det nye kvartalet.
– Ikea har for eksempel gratis busstransport. Utbyggerne av Mack-kvartalet kan for eksempel subsidiere bussene som kjører forbi, foreslår Evans.
Han mener også kommunen bør stille krav om at den nye bygningsmassen skal være i såkalt «passivhus»-standard – altså med svært lavt energibehov.

Klimaplan
Miljøpartiet De Grønne mener det er Tromsø kommunes ansvar å stille disse kravene til utbyggerne av kvartalet. Kommunen har nemlig vedtatt en ambisiøs klimaplan, men den må følges opp med konkrete tiltak dersom den ikke skal bli et fromt ønske.
– Her er det snakk om en enorm utbygging, og da kan man faktisk ta noen grep, fastslår Evans.

Leder av byutviklingskomiteen – og tredjekandidat for Ap, Eduardo da Silva, er ikke avvisende til forslagene.

– Vi kan ikke stille krav i strid med plan- og bygningsloven. Men loven er faktisk tydelig på at miljøhensyn er viktig. Så alt som bidrar til å ta vare på miljøet må vurderes.
Planprogrammet for detaljreguleringen av Mack-kvartalet har nylig vært ute til offentlig høring. Innspillene skal nå behandles før saken skal behandles politisk.

(Artikkelen er publisert i iTromsø  –  side 27.08.2011)