Latterliggjør du protestaksjonene, Anders Opdahl?

2

 

 

 

 

 

 

 

Anders Opdahl, hvis det var du som skrev lederen 30. april: Skjønner du egentlig at du driver med feilinformasjon og ganske så grov propaganda mot en hel yrkesgruppe? Det er de norske bøndene som skal fø deg når somrene i Spania og Polen blir så tørre at disse landene så vidt klarer å dyrke nok mat til sin egen befolkning.

Skjønner du at jordbruksoppgjøret bare har ett mål, nemlig å finansiere mellomlegget mellom det det koster å produsere mat og det forbrukere er villig til å betale bonden? Norsk mat skal være billig nok til å kunne konkurrere med importerte matvarer. Disse er forresten også statssubsidiert, om enn ikke av den norske staten. Hvorfor er vi ikke villig til å betale det det koster? Er det kanskje fordi folk som deg omtaler bøndene på en måte som er så respektløs og usmakelig at jeg mangler ord!

Hvor har du det i fra at bøndene avviser all omstilling? Hvilken omstilling er det du snakker om? Omstilling i henhold til EU-regelverk? Det gjør bøndene! Omstilling i forhold til Mattilsynets stadige innskjerpinger når det gjelder dyrevelferd? Det gjør bøndene! Omstilling til stadig endrede rammebetingelser i markedet? Det gjør bøndene! Omstilling i forhold til våre stadig mer kresne krav om hvordan maten skal smake og se ut? Det gjør bøndene! Og de gjør mye, mye mer! Hvor mye har du sett av moderne gårder i ditt eget fylke? Har du sett hvordan geitefjøsene drives på Ringvassøy? Har du sett Bullgården med sine ammekyr på utmarksbeite? Har du snakket med unge bønder med et lån på 5 millioner? Bønder som brenner for det de gjør og som ser behovet og verdien i matproduksjon på plasser der tidligere generasjoner har gitt opp og lagt ned.

Hvordan kan du snakke om at bøndene blir lønnsvinnere? Når vi alle er med på å presse lønnsnivået så langt ned i vår grådighet etter den billigste salaten, kål til tre kroner kiloen og pølser til en pris der man nesten får penger i butikken for å kjøpe dem? Jordbruksoppgjøret muliggjør at vi forbrukere i verdens rikeste land slipper å betale det maten vår faktisk koster.

Så latterliggjør du protestaksjonene? Vet du at bøndene ikke kan streike som alle fagorganiserte? Vet du at det er statens første tilbud som er grunnlaget for stortingsbehandlingen av jordbruksoppgjøret dersom både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag skulle velge å bryte forhandlingene? Selvfølgelig er bøndene da avhengige av «å bråke mest mulig» for å forsøke å påvirke opinionen i befolkningen.

Når du klager så hjerteskjærende over hvor mye bøndene krever, se på hva kravene koster deg! De utgjør bare 3,6 kroner mer per innbygger per uke for hele jordbruksoppgjøret! Hvor stor innsats gjør du egentlig for å spare 3,6 kroner når du er ute og handler mat? Blir du like sint på deg selv når du nettopp har handlet salat til 28 kroner og finner ut at den koster bare 20 kroner i butikken 200 m lenger bort? Ser du hvor absurd dine anklager er? Jordbruksoppgjøret kan altså påføre deg en årlig merutgift på 190 kroner. Mens du skrev denne lederen basert på nedrakking av landets bønder tjente du ganske sikkert flere ganger dette beløpet, som altså vil gi bonden en anstendig lønn, mens du likevel kan fortsette å fø deg selv og din familie på kraftig underpriset norsk mat.

Har du noen gang tenkt på hvor mye du betaler til alle omsetningsledd «fra jord til ditt bord» før du inntar ditt måltid? Bonden får bare en brøkdel av det du betaler. Reitan og de andre mellomleddene vil håve inn flere ganger mer enn det jordbruksoppgjøret koster deg. Har du vurdert å skrive en sur lederartikkel om det også?

Nok en gang: Fortell meg hvilke omstillinger du forventer av bonden? Hvilke av dine krav til omstilling er det bøndene ikke innfrir?

Og: Kom ikke her og fortell meg at norske journalister ikke får statsstøtte! Med pressestøtte og momsfritak støtter staten et journalistårsverk med betydelig større beløp enn et bondeårsverk. Du tolker det nok ikke dithen at du selv mottar masse statsstøtte, du mener sikkert at det er samfunnet som gis et gode av dere til en betalbar pris. Se med de samme øynene på jordbruksoppgjør!

Barbara Vögele (1. kandidat Miljøpartiet De Grønne, Tromsø)