Legger rødgrønne politikere på hatliste

«Disse lokalpolitikerne går inn for ødeleggende masseinnvandring til landet. Sørg for at disse – og deres lokallag – ikke kommer i posisjon».

Førstekandidaten til Miljøpartiet De Grønne i Tromsø, Brynmor Evans, er lagt ført opp på hatliste til ekskludert FrP-medlem.

Og bli oppført på en høyreradikal liste fordi man stiller spørsmål om høyre-alliansen i Tromsø ønsker dårligere integrering, siden de vil kutte i morsmålundervisningen viser vel at det er ikke alle som ønsker at man stiller kritiske spørsmål til høyresiden her til lands.

Les artikkelen på Nordlys.no