NRK: Dere finnes ikke!

Publisert som leserinnlegg i papirutgaven til Bladet Tromsø 30. september og Nordlys 4. oktober.

Det var mange norske miljøpartister som satt kaffen i halsen søndag kveld da
NRKs politiske kommentator Kyrre Nakkim kunne opplyse oss – og resten av det norske folk – om at vi ikke eksisterer.

Anledningen var at vårt svenske søsterparti, Miljöpartiet de gröna, gjorde
et historisk godt valg og nå er nabolandets tredje største parti. Kyrre
Nakkims kommentar til dette var at det ikke finnes noe tilsvarende parti i
Norge. Dette til tross for at vi hadde informert NRK både i forkant og under
valget i Sverige om at vi hadde representanter tilstede på Miljöpartiets
valgvake om de skulle ønske en kommentar. Under valgkampen i fjor hadde vi
gjentatte ganger kontakt med den selvsamme Kyrre Nakkim, som nå hevder at vi altså ikke finnes.

Ikke bare finnes vi, men vi har allerede begynt å merke den grønne bølgen
som har satt inn i vårt naboland og resten av Europa. Norske Miljøpartiet De
Grønne får stadig flere lokallag, og har også etablert seg i Tromsø, Kåfjord og Troms fylke.
Vi stiller til valg neste høst og håper på et brakvalg.
Du får ringe oss da Kyrre Nakkim.
Brynmor Evans
Leder, Tromsø MDG