Oljesand er ikke fremtiden!

På StatoilHydros generalforsamling 20. mai oppfordret Miljøpartiet De Grønne talskvinne Hanna E. Marcussen, selskapet til å avstå fra oljesandutvinning i Canada.

Konsernsjef Helge Lund svarte at det er urealistisk.

Resonnementet gikk omtrent slik: Oljesand representerer store deler av verdens gjenværende olje. Økte oljepriser gjør nå utvinningen lønnsom. StatoilHydro vil inn på denne arenaen nå, slik at selskapet kan ligge i tet teknologisk.