Politi for de firbeinte?

Mener Norge trenger eget dyrepoliti.

Kjæledyr blir dumpet, brent, slått og mishandlet på det groveste, og ifølge dyrevernorganisasjoner er volden økende.

Miljøpartiet De Grønne mener det nå er behov for et eget norsk dyrepoliti.

Må ta dyrs lidelser på alvor

– Vold mot dyr må etterforskes seriøst, og gjerningspersonene må stilles til ansvar. Siden dyrevernnemndene trolig skal legges ned, og Mattilsynet ikke gjør en god nok jobb, ber vi justis- og politiminister Knut Storberget om å utrede muligheten for et eget dyrepoliti, sier Brynmor Evans i Miljøpartiet De Grønne i Troms i en pressemelding.