Rød hestehandel på Prostneset?

Leserinnlegg av Brynmor Evans, Miljøpartiet De Grønne Tromsø

Striden om den planlagte utbyggingen på Prostneset dreier seg ikke om den planlagte nye havneterminalen, den dreier seg heller ikke om et nytt hotell med konferansesenter. Problemene begrenser seg i all hovedsak til et større kontorbygg og en kjørerampe nedenfor Amundsenplass.

Alle synes fornøyd at det planlegges en ny havneterminal, men det er stor folkelig motstand mot en del av den øvrige bebyggelsen som vil redusere utsikten fra Prostneset og innsynet fra sundet til sentrum. Kommunestyret ønsker mer aktivitet på Prostneset. Behovet tilfredsstilles ved at det tilbys flere fasiliteter i havneterminalen, men det er uklart på hvilken måte det kontorbygget vil bidra til en revitalisering av Prostneset. Kommunen vil ikke engang ha økonomisk utbytte av prosjektet. Leieinntektene går til Prostneset Utvikling AS. Utbyttet i dette selskapet går med på å subsidiere de ulønnsomme deler av prosjektet og til Nordic-kjeden som eier 50 prosent av Prostneset Utvikling AS. Hurtigruten og Fylkeskommunen har oppsiktsvekkende nok kommentert at de har mindre arealbehov og at de ikke ønsker at passasjerene går om bord i båtene fra en passasjerterminal i 2. etasje.

Fare for lokaldemokratiet?

Det er mer enn berettiget å spørre hvorfor det er så viktig med et stort kontorbygg og en kjørerampe til en terminal i 2. etasje når disse ikke trenges for havneterminalen og heller ikke skaper aktivitet i denne delen av sentrum. Og det er påfallende at de som har innvendinger mot disse delene av planen betegnes som fare for lokaldemokrati eller beskyldes for å ha en skjult agenda. Det settes også fram en trussel om at hele prosjektet må skrinlegges hvis man skulle bli nødt til å imøtekomme krav om endringer. Når planene forsvares med slike usaklige utspill begynner man etter hvert å lure på hvilke interesser som egentlig ligger bak denne delen av den foreslåtte utbyggingen på Prostneset.

For 2 år siden ønsket et flertall i byutviklingskomiteen å bygge en mer nøktern havneterminal. Marie Fangel (V) ble da (urettmessig) erklært inhabil og dermed fikk mindretallet lagt storplanen ut på høring. Varsler om innsigelser fra Fylkeskommunen førte til noen mindre endringer i planene. Grunnen til at disse planene nå ble vedtatt i byutviklingskomitéen, er at Fangel i mellomtiden er blitt byttet ut med Jens Ingvald Olsen (Rødt).

Hestehandel?
Prostneset er av Riksantikvaren klassifisert som av nasjonal verdi.  Riksantikvaren slår også fast at slike ”kulturminner skal vernes og bevares som en ikke fornybar ressurs”. Utbyggingen vil blokkere den historiske funksjonen som koblingen mellom Amundsen-parken og domkirken har. Her er det snakk om kulturell miljøvern og vår felles kulturelle arv som skal skjemmes av høye bygninger. Også når man selv ikke er opptatt av kultur og miljø eller forstår begrunnelsene, bør man ta slike innsigelser fra Riksantikvaren inn over seg. Særlig i en sak hvor felleskapets verdier skal ofres til fordel for bygningsmasser som ikke har samfunnsverdier (havneformål) men kun skal gi private aktører økonomisk utbytte.

At Olsen var med å vedta reguleringsplanen uten å ta hensyn til Riksantikvarens innsigelse og andre vesentlige kommentarer, forbauser oss stort. Han har oppnådd stor respekt og anerkjennelse i byen for sitt kritiske syn på byutviklingen og der han alltid har talt folkets sak. Hans tydelige engasjement i “Nei til OL” har ved siste kommunevalg ga han mange stemmer fra folk som ellers ikke stemmer Rødt. Når troverdige argumenter for kontorbygget og kjørerampen mangler, hvorfor skifter han da side i Prostneset-saken? Ofres fellesskapets interesser for å oppnå posisjoner i forhold til Arbeiderpartiet? Er vi vitne til en hestehandel?

(Publisert i Nordlys og iTromsø 15.06.2011 i papirutgavene)