Skolefrukten må styrkes

Citrus_sinensis


Tromsø MDG har oversendt følgende private forslag angående skolefrukt-ordningen:

1)  Tromsø kommune dekker ikke servering i kommunestyret og alle andre møter som folkevalgte deltar i.
2)  Innsparingene overføres til skolefrukt og grønt-ordningen

Grunnen til forslaget fra kommunestyrerepresentant Brynmor Evans er at posisjonen ikke ønsket å styrke skolefruktordningen i kommunestyret 26.3.2014 etter forslag fra Arbeiderpartiet.

Argumentasjonen fra posisjonen var at det er foreldrenes ansvar å gi barna sine skolefrukt, mens vi vet at dette ikke gjelder alle barn. Dette skjer enten av økonomiske grunner eller at foreldrene ikke tenker seg godt nok om fordelene ved skolefrukt og konsentrasjon i skolehverdagen. Dette er uheldig og er en realitet som ikke sikrer alle skolebarn like gode muligheter til å tilegne seg kunnskap på skolen.

Forskning om gratis skolefrukt

Forskning fra Universitetet i Agder viser at gratis frukt på skolen fører til at barn endrer spisevanene til det positive. Og foreldrene spiser også mer frukt og grønt.
(Forskning.no: Gratis skolefrukt gir sunnere spisevaner).

Dermed oppdrar barns endring foreldrene, og man styrker også foreldrenes bevissthet om sunn livsstil, gjennom gratis skolefrukt.

Politikernes ansvar

Politikere i Tromsø kommune mottar i møtegodtgjørelse kr 1.500 eller kr 2.000 for henholdsvis komite- eller kommunestyremøter. Da burde man ha god nok økonomi til å betale mat og drikke selv eller være bevisst eksempelets makt.

De Grønne om skolefrukt

Arbeidsprogrammet til Miljøpartiet De Grønne sier at vi ønsker å: Utvide ordningen med frukt og grønt til å omfatte hele grunnskolen og på sikt innføre et gratis skolemåltid.
(Mdg.no: Arbeidsprorgrammet 2013-2017)

Media om saken

–  5.3.2014 iTromsø (Nettartikkel): Vil betale skolefrukt med politikerpenger