Skuffet over utsatt klimamelding

Av Brynmor Evans, førstekandidat Miljøpartiet De Grønne Tromsø

Miljøpartiet De Grønne er skuffet over at regjeringen har valgt å utsette klimameldingen nok et år. Opprinnelig skulle stortingsmeldingen om klima komme allerede i 2010, men ble utsatt til 2011.
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim begrunner utsettelsen med at det blir veldig mye tautrekking departementene imellom. Alle er enige i målet om 20 prosent kutt, men samtidig kommer hvert enkelt departement til å arbeide for å få en minst mulig andel av klimagasskuttene innenfor sin sektor.
For oss bekrefter dette dessverre inntrykket vi har hatt av at den rødgrønne regjeringen ikke tar klimapolitikk og andre spørsmål om helhetlig bærekraft i samfunnet vårt alvorlig nok. De Grønne mener regjeringen kunne fått til en langt mer offensiv og fremtidsrettet politikk for klima og ressursforvaltning, dersom den hadde hatt større vilje til å prioritere og se muligheter i stedet for begrensninger i omstillingen til et ressurseffektivt fornybart samfunn.

Bærekraftdepartement. Vi opplever det som veldig symptomatisk at departementene hver for seg jobber for at minst mulig av klimagasskuttene skal komme i deres sektor. Dette henger sammen med at de oppfatter kutt utelukkende som negativt. Land som Kina og Tyskland sitter nå i førersetet som pådrivere for fornybarsamfunnet. Vi risikerer å sitte igjen på perrongen når dette lyntoget går. De Grønnehar programfestet at de ønsker et eget bærekraftdepartement som er overordnet de andre departementene. Funksjonen til et slikt departement vil være like mye å sikre miljø- og klimainteresser, som å bidra til å sikre at vårt samfunn og næringsliv er forberedt på fremtidens «spilleregler» så vi har levebrød etter oljen.

Helhetlig og kreativt. Klima- og ressursutfordringene vi står overfor er så gjennomgripende at vi blir nødt til å tenke helhetlig og kreativt for å finne løsninger på dem. Da trenger vi en overordnet instans som kan pålegge de andre departementene å bidra til å nå norske klimamål. Vi kan ikke bare slå oss til ro med at sektorinteressenes jerntriangler skal få lamme og ødelegge alle tilløp til fremsynt, nyskapende og ansvarlig politikk.

(Leserinnlegget er publisert i iTromsø 29.08.2011 – side 49)