Tromsø får stryk

Miljøpartiet De Grønne er ikke overrasket og mener vi må tørre å ta grep og at man burde fordele likt mellom miljø- og veitiltak slik som det er blitt gjort i Trondheim med stor suksess.

Les artikkelen på iTromso.no