Veiprising – løsningen for Tromsø

Miljøpartiet De Grønne har i Norge og internasjonalt et sterkt fokus på samferdselsspørsmål. Partiet ser etter nye smarte løsninger for å løse klima- og trafikkproblemer på.

All forskning og erfaring viser at den eneste effektive løsningen for å skape et marked for bruk av kollektivtrafikk er å begrense bilismen med restriktive tiltak og innføre veiprising.