Vil ha forutsigbare løsninger

(Artikkelen er publisert iTromsø 23.08.2011 – side 8)

iTromsø har ved flere anledninger skrevet om hvordan pleietrengende må legge seg mot sin vilje på grunn av mangler ved bemanningssituasjonen. Frode Heggelund er klar i sin kritikk av rutinene på Seminaret.

Miljøpartiet De Grønne vil innføre en ordning med hjemmevakt som kan trå til på avdelinger hvor problemene oppstår.

– Dette er en forutsigbar løsning som sikrer at de pleietrengende mottar den hjelpen de har krav på. Det vil også føre til bedre arbeidsforhold for helsepersonell, uttaler førstekandidat forMiljøpartiet De Grønne Tromsø, Brynmor Evans.

Han anslår at kostnaden for vaktordningen vil bli på opptil 600.000 kroner årlig. I tillegg vil det tilkomme lønnskostnader. Evans mener at løsningen vil bli kostnadseffektiv sett opp mot de årlige kostnadene på 80 millioner kroner for nattlig hjemmehjelp.

– Dette vil sikre pleietrengende og deres pårørende en mer bekymringsfri hverdag. Til dags dato må man ha brukt media for å sette søkelys på problemet uten at det har hjulpet. Dagens regime er uverdig og fungerer rett og slett ikke, mener Evans.