Vil tvinge Haukland med nye vedtekter

Brynmor Evans i Miljøpartiet De Grønne (MDG) ønsker å gjøre det enklere å bøtelegge innbyggere for forsøpling.

I lørdagens utgave (25.2.2012) av iTromsø reagerer MDG gruppeleder på at kommunen i flere år ikke har kunne få fjernet rot på eiendommen til Jan Haukland.

– Politivedtektene bør endres slik at kommunen enkelt kan bruke dagsmulter for å tvinge vanskelige individer til å rydde opp på eiendommene sine, sier Brynmor Evans.

I torsdagens utgave (23.2.2012) av iTromsø reagerer Ørjan Holm fra Miljøvernforbundet på situasjonen hvor haukland ignorerer kommunen totalt over flere år.

Det er enklere å få bot for å urinere på offentlig sted enn for å forsøple. Vedtektene bør endre slik at man kan bøtelegge dem som forsøpler, mener Holm.

Endring av politivedtektene

Miljøpartiet De grønne ønsket at man endrer de lokale politivedtektene i Tromsø, dithen at man kan tvinge vanskelige personer og næringsdrivende til å rydde opp, eller at kommunen selv kan gripe inn å rydde opp og sende regningen til den som ignorerer vedtak fra kommunen.

Privat forslag

Siden byråd for Byutvikling, Britt Hege Alvarsten (Frp) ikke vil foreta seg noe i saken, vil Evans ta opp saken i Forretningsutvalget og har sendt et privat forslag til Ordføreren slik at saken om endring av vedtektene kan komme opp som egen sak i kommunestyret.