Historien om det grønne partiet

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er både et politisk parti og en del av en internasjonal sosial bevegelse. Med våre folkevalgte i alle de største byene i Norge arbeider vi for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

Miljøpartiet De Grønne ble stiftet 29. oktober 1988 etter forhandlinger mellom flere lokale partilister, hvorav noen allerede brukte navnet De Grønne.

 

Den grønne veksten

Siden 2005 har vi i nasjonalt sett hatt en sterk vekst i antall medlemmer, og i valgåret 2013 doblet vi medlemstallet på ett år, hvor vi 31.12.2014 hadde 6 386 medlemmer.

Mange har meldt overgang fra andre partier, herunder tillitsvalgte og folkevalgte som tidligere har representert SV, Venstre, KrF, Høyre og Rødt.Medlemsvekst_1200x619

 

Stortinget

Det første virkelige grønne gjennombruddet kom med stortingsvalget i 2013. Vi stilte med lister i samtlige 19 fylker, og fikk 2,8 prosent av stemmene, en nidobling fra forrige stortingsvalg. Rasmus Hansson ble innvalgt på Stortinget som partiets første stortingsrepresentant. Siden da har vi markert oss sterkt både på Stortinget og i media.

Tromsø lokallag

Ble etablert 1.4.1995 og kom inn i kommunestyret samme år. Deretter falt vi ut.
Så skjedde det noe i 2011 – vi var inne i kommunestyret igjen!

- Ved kommunevalget i 2011 fikk vi i Tromsø 595 stemmer, og med knapp margin på 1,8% kom vi inn med en representant i kommunestyret. De ferskeste meningsmålingene for årets kommunevalg viser at vi står ovenfor et grønt gjennombrudd, med målinger på over 5% her i Tromsø. Det betyr at vi i september 2015 har mulighet til å komme inn med både to og tre mandater i kommunestyret i Tromsø.  Årets valg bli spennende for Tromsø - ett grønt skifte er i gang!

En global bevegelse

Vi er en del av en voksende, global grønn bevegelse, og er medlem av European Green Party (EGP) og Global Greens. Vårt søsterparti i Sverige, Miljöpartiet de gröna, er det tredje største partiet i Riksdagen og det nest største i årets EU-valg.

Grønne partier har også opplevd framgang i land som Frankrike og Tyskland, med profilerte politikere som norsk-franske Eva Joly, samt tyske Joschka Fischer og Daniel Cohn-Bendit.

Delta, bli med, for fremtiden er grønn

Vi vil ha deg med på laget! Kom i kontakt med våre folkevalgte her.

Les våre vedtekter, mer om vår politikk, eller bli medlem!